Fashion, Living Rooms, Second Life

20Twenty

Credits Body Hair | Besom~ Twenty two (kattington) @ Shiny Shabby Skin | DeeTaleZ Skin A.T.W. Jolie (V2) Mixedtype (Steffi Villota) @ Shiny Shabby Body | Maitreya Mesh Body – Lara V3.4 (Onyx LeShelle) Eyes | (*ANGELICA) 2 year Anniversary GIFT (Lindsay Rozen) @ The Seasons Story Eyelashes | ::BeetleBones:: Mesh Lashes V.01 (Dainty Black) (Suetabulous Yootz)… Continue reading 20Twenty